Rzeszow, Poland

Poeton Polska SP. Z O.O.

Jasionka 954

36-002 Jasionka PPN-T

Aeropolis Podkarpackie Science & Technology Park

+48 17 773 69 01

TIN: PL 813 373 50 41

Gloucester, UK

Poeton Industries Ltd.
Eastern Avenue
Gloucester, UK

GL4 3DN

+44 (0) 1452 300 500

Cardiff, UK

Poeton Industries Ltd.
Penarth Road
Cardiff, UK
CF11 8UL

+44 (0) 2920 388 182

  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 Poeton Industries Ltd. 

Zatwierdzenie Nadcap dla NDT - Poeton Polska

January 20, 2020

Poeton Polska uzyskał zatwierdzenie Nadcap na badania nieniszczące (NDT). Szeroko zakrojony audyt został zakończony pod koniec grudnia, a formalna certyfikacja została przyznana w styczniu 2020 roku.

 

NDT jest kluczową usługą dla przemysłu lotniczego i pozwala Poeton Polska oferować szeroki zakres procesów w celu zbadania wad materiałowych i usterek bez uszkodzenia lub zmiany części. Integralność i niezawodność części może być oceniana przez specjalistyczny zespół techników NDT, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty dla klientów w porównaniu z innymi technikami kontroli.

 

Andy Haywood, menedżer ds. zapewnienia jakości w grupie Poeton, skomentował to:

 

 

To zatwierdzenie jest kolejnym krokiem w kierunku uzyskania tytułu dostawcy dla obróbki powierzchni w polskim przemyśle lotniczym. Zespół Poeton Polska pracuje nad uzyskaniem kolejnego zestawu zatwierdzeń Nadacpw celu dalszego poszerzenia oferty dla klientów".

 

Akredytacja Nadcap uzupełnia listę zatwierdzeń, które obejmują również AS9100, Koncesję Wojskową oraz szereg aprobat klientów, w tym Airbusa, Collinsa UTC i Mooga.

 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich zatwierdzeń jakie posiada cała grupa Poeton Industries można znaleźć na stronie: https://www.poeton.co.uk/accreditations-approvals

 

Nadcap NDT Approval for Poeton Polska

 

Poeton Polska has added Nadcap Non-Destructive Testing (NDT) to its list of accreditations. The extensive audit was completed at the end of December with formal certification awarded in January 2020.

 

NDT is a key service to the aerospace industry and now allows Poeton Polska to offer a wide range of inspection processes to test for material flaws and defects without damaging or altering the parts. Integrity and reliability of parts can be evaluated by the specialist team of NDT technicians saving time and costs for customers when compared to other inspection techniques.

 

Andy Haywood, Group Quality Assurance Manager for Poeton, commented:

This approval is another step towards becoming the complete surface treatment supplier for the Polish aerospace industry. The Poeton Polska team is already working towards gaining the next set of approvals in order to further expand our offering to customers.

 

The newly acquired Nadcap accreditation adds to the facilities expanding approvals list which also features AS9100, Polish Military Concession and an array of customer approvals including Airbus, Collins UTC and Moog. For full details of all the approvals held by the whole Poeton Industries group see here: https://www.poeton.co.uk/accreditations-approvals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

Zatwierdzenie Nadcap dla NDT - Poeton Polska

January 20, 2020

1/2
Please reload

Recent Posts

October 3, 2019

May 15, 2019

Please reload

Archive